utorak, 12 maj 2020 13:56

Sastanak predstavnika Ministarstva za zajednice i povratak i KFOR-a


Priština, 12. april 2020. godina

Serija incidenata u poslednja dva meseca protiv imovine Srba, Roma, Aškalija i Egipćana i izgradnja poverenja između nevećinskih zajednica i nadležnih organa reda na Kosovu bile su tema današnjeg sastanka predstavnika Ministarstva za zajednice i povratak i Glavnog štaba KFOR-a na Kosovu. Kada počinioci krivičnih dela ostaju na slobodi, stvara se osećaj nekažnjivosti, a kada su krivična dela usmerena prema povratnicima i nevećinskim zajednicama potrebna je osuda čitavog društva kao i reakcija svih institucija, saglasili su se sagovornici u toku današnje sastanka.

Tokom sastanka je pripadnicima KFOR-a preneta velika zabrinutost ministra Dalibora Jevtića zbog činjenice da nije bilo u dovoljnoj meri reakcije javnosti i predstavnika institucija povodom 15 incidenata, koji su u prethodna dva meseca pogodili nevećinske zajednice i povratnike na Kosovu. Počinioci krivičnih dela moraju biti pronađeni i kažnjeni u skladu sa zakonom jer jedino tako može biti izgrađeno poljuljano poverenje u institucije, istaknuto je na današnjem sastanku.

Predstavnici Glavnog štaba KFOR-a su istakli da će sarađivati sa svima koji žele da daju svoj doprinos u izgradnji bezbednog okruženja u kome sve zajednice uživaju jednaka prava i slobode na multietničkom Kosovu.  

Učesnici današnjeg sastanka su se saglasili da je u budućnosti potrebno uključiti i predstavnike drugih institucija koje mogu uticati na izgradnju poverenja nevećinskih zajednica u institucije na Kosovu.

Današnji sastanak u Ministarstvu za zajednice i povratak organizovan je na inicijativu ministra Dalibora Jevtića i komandanta KFOR-a general-majora Mišela Risija a nakon serije incidenata u srpskim sredinama na Kosovu. Jevtić i Risi su se u poslednje dve nedelje sastali i razgovarali više puta. Sastanku su ispred Ministarstva za zajednice i povratak prisustvovali šef Kabineta ministra Nenad Talić, kao i savetnici ministra Miloš Stanković i Marko Stanojević, dok su ispred glavnog Štaba KFOR-a bili direktor Zajedničkog operativnog centra potpukovnik Džon Hanter (John Hunter) i oficir za vezu sa EULEKS misijom major Džordan Vajli (Jordan Willey).

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502