ponedeljak, 01 jun 2020 17:18

Održan sastanak tehničkih radnih grupa u okviru ”Skopskog procesa”


Priština, 01. jun 2020. godine

U organizaciji OEBS-a i UNHCR-a u okviru ”Skopsokg procesa”, delegacije Prištine, Beograda, Podgorice i Skoplja održale su elektronski sastanak na tehničkom nivou na kome se razgovaralo o dostignućima i budućim planovima kada su u pitanju trajna rešenja za povratak raseljenih.

Tokom sastanka radna grupa prištinske delegacije je izveštavala o dostignućima na polju bezbednosti i dijaloga među zajednicama, kao i o ličnoj dokumentaciji, imovinskim pitanjima i planiranju trajnih rešenja, dok su delegacije Podgorice, Beograda i Skoplja govorile o realizovanju akcionih mera.

Bezbednosna situacija i česti napadi na srpske povratnike i njihovu imovinu je bila jedna od glavnih tema sastanka tehničkih radnih grupa, gde su se sve delegacije saglasile da je veliki broj incideta u povratničkim sredinama umnogome pogoršao bezbednosnu situaciju.

Na elektronskom sastanku delegacija je zaključeno da je naredni period, vreme u kome treba da se krene sa obezbeđivanjem fondova koji će služiti da se realizuju svi zahtevi za povratak i integraciju  raseljenih lica, koja budu izrazila želju da se na Kosovo vrate.
Nakon sastanka tehničkih radnih grupa, u narednom periodu se u okviru ”Skopskog procesa”, očekuje i održavanje sastanka svih delagacija na viskom političkom nivou.

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502