petak, 23 oktobar 2020 11:16

ZIMNICA I OSNOVNE ŽIVOTNE NAMERNICE ZA 16 POVRATNIČKIH PORODICA

ZIMNICA I OSNOVNE ŽIVOTNE NAMERNICE ZA 16 POVRATNIČKIH PORODICA


Priština, 23. oktobar 2020.godine

Ministarstvo za zajednice i povratak je u 16 ugroženih porodica uručilo 1.568 kg zimnice i osnovnih životnih namernica. Korisnici ove značajne pomoći su povratnici i interno raseljena lica u izolovanim sredinama, starije osobe, mnogočlane porodice, nezaposleni i socijalno ugrožena lica iz Kosova Polja, Obilića, Gračanice, Kline, Novog Brda i Raniluga. U vremenu surove pandemije korona virusa kojoj se nažalost ne nazire kraj, mnogi povratnici i interno raseljena lica se suočavaju sa egzistencijalnim problemima.
Sanja iz Gnjilana sa suprugom Goranom koji je izbegao iz Doljaka kod Vučitrna izdržava četvoro male dece sa primanjima od sezonskih poslova svog muža. Sanja kaže da zahvaljujući ovoj pomoći bezbrižno dočekuju zimu. Baka Milanka se nedavno sama vratila u svom rodnom selu kod Kline u nadi da će joj neko pomoći da obnovi svoju spaljenu i porušenu kuću. Živi u tuđoj napuštenoj kući dok se to ne desi. Tu je, kaže, sahranila muža, ubijenog sina, dok je drugi kidnapovan ali preostala dvojica sinova sa svojim porodocama teško žive u tuđini i željno iščekuju da se vrate i obnove zapustelo imanje. Ova pomoć je stigla i do osam mnogočlanih romskih povratničkih porodica koje su na ivici egzistencije. Sezonskih poslova je sve manje i zato ova pomoć za njih život znači, kažu. Podsećaju da je ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić pomogao i oko plaćanja zaostalih kirija i tako sprečio njihovo isterivanje na ulicu.
Ministarstvo za zajednice i povratak je od početka godine samostalno i sa svojim partnerima podelilo oko 900 prehrambenih i higijenskih paketa pomoći od čega je direktnu korist imalo više od 3.500 članova porodica povratnika i pripadnika nevećinskih zajednica na Kosovu.

repan11b l

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502