četvrtak, 26 novembar 2020 16:01

Zajednička izjava OEBS-a, UNHCR-a i Ministarstva za zajednice i povratak

Zajednička izjava OEBS-a, UNHCR-a i Ministarstva za zajednice i povratak

Misija OEBS-a na Kosovu, zajedno sa partnerima iz Ministarstva za zajednice i povratak (MZP) i UNHCR-a, organizovali su ranije danas online konferenciju o povratku sa gradonačelnicima i rukovodiocima opština. Šef misije OEBS-a ambasador Jan Braathu, ministar Dalibor Jevtić i šef misije UNHCR-a Erol Arduc predstavili su neke od ključnih cifri povratka i pitanja koja se odnose na lokalnu upravu. U 2019. godini 191 pojedinaca se vratilo na Kosovo, što je najmanji broj do sada, ali ohrabruju nas podaci za 2020. godinu, koji do danas iznose 348. Pohvaljujući gradonačelnike i opštinske rukovodioce za njihove napore proteklih godina i posvećenost budućim održivim povratcima, predstavnici OEBS-a, MZP-a i UNHCR-a pozvali su na dodatna praktična rešenja. To uključuje zatvaranje preostalih kolektivnih centara, doprinos plaćanju stanarine, tamo gde je to primenjivo, rešavanje pitanja dodele zemljišta, jačanje terena kao odgovor na incidente i ubrzanje građevinskih dozvola i drugih administrativnih procesa kao podršku tekućem povratku. Organizatori se zahvaljuju gradonačelnicima i opštinskim rukovodiocima na njihovim razmišljanjima tokom konferencije i raduju se saradnji u budućnosti u korist povratnika i svih zajednica na Kosovu. 

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502