Ministarstvo za zajednice i povratak - Чланци поређани по датуму: četvrtak, 21 januar 2021

POVRATAK I EKONOMSKO OSNAŽIVANjE GLAVNI PRIORITET U 2021. GODINI


Priština, 20. januar 2021. godine
Ministarstvo za zajednice i povaratak u saradnji sa Kancelarijom Evropske unije na Kosovu, a u partnerstvu sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), sprovodi četvrtu fazu ”Programa za stabiliziaciju zajednica (EU CSP-4)”. Četvrta faza Programa je počela sa zakašnjenjem krajem 2020.godine zbog pandemije korona virusa ali uprkos tome je do sada uspešno dodeljeno 22 individualna podsticajna sredstva u vidu opreme i alata za pokretanje ili proširenje postojećih delatnosti i poslova u opštinama Mamuša, Uroševac, Gnjilane, Štimlje, Klina, Kosovo Polje, Đakovica, Peć, Mitrovica, Vučitrn i Prizren. U sklopu istog Programa uspešno su realizovana i dva projekta za zajednice, i to: „Kabinet za informatiku“ u opštini Južna Mitrovica i „Ulična rasveta u selu Vojinovce“ u opštini Štimlje.
„Vulkanizerska oprema, građegrađevinski alati, stomatološki instrumenti, oprema za moleraj, elektro-aparati, oprema za čišćenje prostorija i pranje tepiha, oprema za video-snimanje i reprodukciju su samo neke delatnosti koje smo u ovoj rapodeli podržali sa Kancealrijom EU. Poboljšanje uslova života i otvaranje novih radnih mesta za mlade u vremenima izuzetno loše ekonomske situacije uzrokovane pandemijom od presudnog je značaja za sprečavanje trenda odlaska mladih sa Kosova. Naš glavni strateški partner u stvaranju novih ekonomskih mogućnosti u 2021.godini jeste Kancelarija EU na Kosovu“, izjavio je ministar za zajednice i povratak, Dalibor Jevtić.
Direktnu korist od 22 individualna projekta je imalo 494 pojedinaca iz svih zajednica, dok je novi Kabinet za informatiku opremljen za 300 učenika iz aškalijske zajednice, a od nove ulične rasvete će direktnu korist imati oko 170 pripadnika albanske i drugih zajednica.
U toku 2021.godine, Ministarstvo za zajednice i povratak i Kancelarije EU na Kosovu planiraju da, preko partnerske organizacije IOM, u okviru Programa za stabilizaciju zajednica podrže još 66 individulalnih i 15 projekata za zajednice na Kosovu.

repan11b l

Објављено у Vesti
logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502