četvrtak, 14 maj 2020 14:42

Podeljeno 253 prehrambenih i higijenskih paketa


Priština, 14. maj 2020. godine

U okviru projekta "Povratak i reintegracija na Kosovu, peta faza (EU-RRK-5)", koji Ministarstvo za zajednice i povratak sufinansira sa Kancelarijom Evropske unije (EU) na Kosovu, a realizuje Međunarodna organizacija za migracije (IOM), završena je raspodela preostalih 200 prehrambeno- higjenskih paketa pomoći za ugrožene porodice. Raseljena lica i povratnici, koji su se u okviru projekta RRK-5 vratili na Kosovo ranijih godina su bili korisnici ovog paketa pomoći.

U dve faze raspodele prehrambenih i higijenskih paketa pomoći u okviru projekta RRK-5 do sada je pomognuto 253 porodica ili ukupno 1387 osoba, uglavnom iz romske, aškalijske, egipćanske, bošnjačke i srpske zajednice. Osoblje IOM-a je korisnicima uz pakete podelio i letke Svetske zdravstvene organizacije na romskom, albanskom i srpskom jeziku o merama prevencije protiv Kovid-a 19.

Ministarstvo za zajednice i povratak u saradnji sa Kancelarijom EU na Kosovu, u partnerstvu sa IOM, sprovodi EU-RRK 5 projekat u 13 opština na Kosovu, i to su: Kosovo Polje, Đakovica, Gnjilane, Gračanica, Istok, Kamenica, Klina, Novo Brdo, Obilić, Peć, Prizren, Orahovac i Štrpce.

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502