%PM, %03 %964 %2015 %22:%dec

CEREMONIJA POTPISIVANjA AKCIONOG PLANA ZA MEĐUOPŠTINSKE RADNE GRUPE

Ministarstvo za zajednice i povratak u saradnji sa nemačkom organizacijom CSSP, Berlinski centar za integraciju i posredovanje, sa sedištem u Prištini, organizovala je ceremoniju potpisivanja Akcionog plana u okviru nastavka međuopštinske saradnje četiri opština na jugu Kosova. Ceremonija potpisivanja održana je u opštini Suva Reka, domaćin sastanka, kao četvrta opština koje je ušla u saradnji međuopštinskoj radnoj grupi još u 2014 godine, u međuopštinskoj radnoj grupi za povratak i reintegraciju, i radna grupa za ekonomsku saradnju, poljoprivredu i turizam. Ova aktivnost je finalizacija mnogih aktivnosti koje su obavljene u okviru saradnje koju je ministarstvo za zajednice i povratak, zajedno sa organizacijom CSSP počelo 2009 godune, do sada, počevši od međuopštinske saradnje Uroševac i Štrpce azatim su se pridružile opštine Prizren i nedavno Suva Reka.

Ovaj akcioni plan je dokument koji sadrži niz aktivnosti i planova za četiri opštine u budućnosti, i njihove saradnje, kao oblast saradnje u ekonomskom razvoju, poljoprivrede i turizma, sa fokusom na podršku i uključivanje svih zajednica, a posebno uključivanje interno raseljenih lica ili povratnika, osiguravajući stabilan povratak i njihova reintegracija u opštini, putem ekonomskog razvoja i podrške koja će biti ponuđena  od ministarstva, opštine, državnih institucija, međunarodnih i lokalnih organizacija.

Ovom povodom zamenik ministra za zajednice i povratak je pozdravio prisutne jednim govorom.

Poštovani gradonačelnici opština,

Poštovani predstavnici CSSP-a, poštovani članovi radne grupe za povratak i reintegraciju, ekonomski razvoj, poljoprivredu i turizam, poštovani učesnici.

Moje je zadovoljstvo da vas pozdravim sve u ime ministarstva za zajednice i povratak.
Inicijativa od strane CSSP-a koja je počela zajedno sa opštinama Uroševac, Štrpce i nakon toga Prizren i Suva Reka, uz podršku našeg ministarstva je dobar primer saradnje između opština, ne samo u oblasti povratka i reintegracije, već i u ekonomskom razvoju, poljoprivrede i turizma. Iz tog razloga, ministarstvo od samog početka podržava ovu inicijativu, jer to doprinosi boljim uslovima života za povratnike iz svih zajednica koje žive u ovim opštinama. Svi znamo da je ekonomski problem teret svih zajednica na Kosovu. Takve inicijative gde se opštine obavezuju za ekonomski razvoj, za razvoj poljoprivrede i turizma, kao i bolju budućnost za sve njene građane, doprinose  boljem životu i povoljnijoj klimi za povratnike i njihovu integraciju kao i održivi povratak.

To je razlog zašto naše ministarstvo podržava takve inicijative i očekujemo druge institucije da podržu slične inicijative koje su dobar primer saradnje između opština. Ovaj dokument je važno da sadrži u sebi ne samo planirane aktivnosti za međuopštinsku saradnju, već da postoji poruka o tome kako da međusobno sarađuju opštine i zajednice, bez obzira na to ko je u većini, a ko nije većinska zajednica.

Želeo bih da se zahvalim CSSP organizaciji, Prof. Dr. Kristijan Švarc-Šiling počasni predsednik organizacije, gospođi Angelika Maser, menadžer projekta i gospodinu Bekim Ismaili šef CSSP-a na Kosovu, za njihov veliki doprinos, od 2005 godine, kada je osnovana organizacija, a zatim sa mnogim aktivnostima od 2009 godine, do danas, mnogo je pomogla u izgradnji poverenja, međuopštinskih i međuetničkih, nacionalnih kapaciteta u različitim oblastima rada, zajedno sa našim ministarstvom. Osim toga, želim da se zahvalim svim članovime radnih grupa, kao i gradonačelnicima za podršku članova u njihovom radu i posvećenosti, kao i članovima našeg ministarstva koji su aktivno učestvovali u ovoj inicijativi, i ističem rad i doprinos ministra  Jevtića koji je u jednom trenutku bio čak i član ove radne grupe.

Pozdravljam vas sve i pozdravljam potpisivanje ovog zajedničkog dokumenta, kontinuiranu saradnju i realizaciju, rekao je gospodin Ćauš Balaj, zamenik ministra za zajednice i povratak. 

logo kosovo 
Republika Kosovo
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg Majka Tereza
Kosovo Polje
038 552 045