%PM, %30 %793 %2015 %18:%dec

KRATAK OSVRT NA 2015.GODINU I ČESTITKA ZA NASTUPAJUĆU 2016. GODINU MINISTRA ZA ZAJEDNICE I POVRATAK, DALIBORA JEVTIĆ

Poštovani građani i građanke, Na kraju i ove kalendarske 2015.godine sumirajući rezultate postignutog stiče se utisak da je protekla godina bila godina puna izazova ali i godina koja je u odnosu na prethodne dala određene pomake i novine u radu Ministarstva za zajednice i povratak.

Mogu da konstatujem da su skoro svi ciljevi ispunjeni,a strateški ciljevi i očekivani rezultati bili su,između ostalih,povratak od 600 do 700 raseljenih lica na Kosovo,nastavak regionalne saradnje u procesu povratka, početak izrade zakonske regulative koja će definisati prava raseljenih u dugoročnom smislu i projekti stabilizacije zajednica. U našim projektima povratka „PRK4“ i „Povratak i reintegracija Roma,Aškalija i Egipćana iz Makedonije i Crne Gore“,tokom protekle godine izgrađeno je ukupno 134 kuća za isto toliko porodica i 704 je raseljenih lica koji su se vratili na Kosovo. Broj povratnika reflektuje pre svega finansijske mogućnosti MZP-a za proteklu 2015. godinu, nikako naš krajnji cilj, jer je naš cilj povratak svih raseljenih koji na Kosovo žele da se vrate.
Iz budžeta MZP-a u dve opštine na severu Kosova,Zubinom Potoku i Zvečanu,izgrađeno je 36 kuća za interno raseljena lica. Samim tim ukupan broj izgrađenih kuća u 2015.godini je 170,što je rezultat koji je prevazišao naš zacrtani cilj.
Ministarstvo za zajednice i povratak je takođe u 2015.godini konstantno bilo prisutno na terenu. Posećivali smo raseljene,razgovarali sa pripadnicima nevećinskih naroda, upoznavali njihove probleme i zajednički ih rešavali sa njima. U zvaničnim brojkama moji saradnici i ja smo 83 puta bili u posetama nevećinskim narodima i raseljenim licima kako na Kosovu tako i van Kosova, u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.
Najveće prepreke na putu povratka većeg broja raseljenih i dalje su ekonomija,uzurpirana imovina,bezbednost i sigurnost. Ove probleme moraju da rešavaju sve institucije na Kosovu. Ministarstvo za zajednice i povratak jeste lider u ovom poslu,ali pitanje povratka kao i pitanje prava nevećinskih naroda mora da bude obaveza svih,institucija,građana,civilnog društva.Svi moraju da daju svoj doprinos kako bi se osnovna ljudska prava na Kosovu u potpunosti poštovala.
I ove godine smo imali izuzetnu saradnju sa našim međunarodnim partnerima. Veliku zahvalnost za iskrenu saradnju i partnerstvo želim da iskažem Kancelariji EU na Kosovu,zatim ambasadama SAD-a,Velike Britanije i Kraljevine Norveške,kao i organizacijama: Misiji Ujedinjenih nacija za izbeglice(UNHCR),OEBS-u,Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM),Danskom savetu za izbeglice (DRC),Agenciji Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj(USAID),Mersi Korps,KARITAS,lokalnim samoupravama i drugim diplomatskim misijama na Kosovu i svima onima koji su na bilo koji način pomogli u radu MZP-a.
Na kraju, svima nama bih poželeo uspešniju 2016.godinu, da naredna godina bude godina povratka, vladavina prava i zakona, godina u kojoj će nevećinski narodi uživati sva svoja prava i godina u kojoj se povratnici, nevećinski narod i bilo koji građanin Kosova neće napadati. Želim vam da ne odstupate već hrabro prihvatite nove izazove, da se ne prodaje imovina, da se uzurpirana imovina vrati vlasnicima i na taj način povrati poverenje među narodima na Kosovu. Želim da se Srbi i Albanci približe, rade i žive zajedno u miru, da se ekonomija razvija i da nam budućnost, naša zajednička budućnost bude bolja. Novu godinu provedite u dobrom zdravlju, toleranciji, razumevanju, miru i međusobnom uvažavanju.

Dalibor Jevtić,
ministar za zajednice i povratak

logo kosovo 
Republika Kosovo
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg Majka Tereza
Kosovo Polje
038 552 045