%PM, %26 %547 %2019 %12:%jun

Konferencija ” Dvadesetogodišnjica vodećih principa o internoj raseljenosti ”

”Činjenica je da je prošlo dvadeset godina i samim tim što i nakon dvadeset godina i dalje tražimo način da ovaj proces završimo, govori dovoljno o tome da nije dovoljno urađeno po ovom pitanju.

Ako znamo da je još uvek veliki broj onih koji su raseljeni i van svojih domova, ako znamo da postoje sredine na Kosovu u kojima raseljeni ne mogu da se vrate onda znamo da imamo još puno toga da uradimo svi zajedno kako bi smo ovo pitanje rešili na bolji i kvalitetniji način”, rekao je potpredsednik Vlade i ministar za zajednice i povratak u ostavci Dalibor Jevtić na konferenciji ” Dvadesetogodišnjica vodećih principa o internoj raseljenosti ”, koja je danas održana u Prištini.

Jevtić je istakao da je praksa pokazala da se često ne primenjuje ono što je dogovoreno kada je u pitanju proces povratka i da bi implementacija postojećih zakona i dogovorenih procesa bila ključ za uspeh kada je u pitanju ovaj proces.

” I danas ću reći da je najveći problem u procesu povratka i rešavanju pitanja interno raseljenih lica pitanje imovine. Ovo pitanje je jedno od većih prepreka na putu povratka raseljenih, a i ovo pitanje nije samo pitanje povratka nego i osnovnih ljudskih prava ”, naglasio je ministar i podvukao da je obaveza svih institucija i društva na Kosovu da se rešava daleko kvalitetnije.

Jevtić je učesnike konferencije upoznao da je pokrenuto više inicijativa kada je u pitanju povratak od kojih je je posebno istakao ”Skopski proces”, kako bi se ovom inicijativom krenulo u rešavanje odrećenih problema čije rešavanje zahteva angažovanost na regionalnom nivou.

” Kroz ”Skopski proces” smo usvojili i neke od njih su realizovane, neke su ostale neimplemetirane i u tom smislu nismo uspeli da ih do kraja sprovedemo u delo.”

Jevtić je i izrazio očekivanje da se na Kosovu zatvore svi kolektivni centri, a kao početak uspešne realizacije ovog projekta je naveo zatvaranje kolektivnih centara u opštini Štrpce. Iskoristio je priliku da se zahvali Kancelariji Evropske unije na Kosovu, DRC-u i IOM-u na pomoći u realizaciji ne samo ovog već i veoma uspešnog projekta RRK5.

Na današnjoj konferenciji ministar je naglasio da će se u narednom periodu pokrenuti inicijativa slična inicijativi ”Regionalnog programa za zbrinjavanje izbeglica iz republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine”, kako bi se na efikasniji način rešilo pitanje povratka.

Na samoj konferenciji prisutinima su se obratili predstavnici međunarodnih organizacija i ambasada na Kosovu – UNHCR, UNDP, IOM, DRC, OEBS, ambasada Velike Britanije, Italije i Švedske, kao i predstavnici lokalnih samouprava. U glavnom delu diskusije priliku da se obrate imala su interno raseljena lica. Oni su ovom prilikom izneli činjenice njihovog teškog položaja, života u nehumanim uslovima i nemogućnosti da se vrate u svoje domove.

Konferencija je organizovana uz pomoć i inicijativu UNDP-a, UNHCR-a i IOM-a, uz podršku Ministarstva za zajednice i povratak.

logo kosovo 
Republika Kosovo
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg Majka Tereza
Kosovo Polje
038 552 045