%PM, %13 %602 %2017 %13:%nov

Jevtić sa ambasadorom Velike Britanije na Kosovu Ruari O’Konelom (Ruairi O’Connell)

Media

logo kosovo 
Republika Kosovo
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg Majka Tereza
Kosovo Polje
038 552 045