petak, 10 novembar 2017 18:29

Sastanak sa odlazećim komandantom KFOR-a na Kosovu, Đovanijem Fungom

Медије

logo kosovo 
Republika Kosovo
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg Majka Tereza
Kosovo Polje
038 552 045