utorak, 07 novembar 2017 13:38

Sastanak Jevtića sa ambasadorom Republike Austrije na Kosovu Gernotom Fandlerom ( Gernot Pfandler )

Медије

logo kosovo 
Republika Kosovo
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg Majka Tereza
Kosovo Polje
038 552 045