utorak, 31 oktobar 2017 13:46

Dalibor Jevtić sa odlazećim izvestiocem Evropskog parlamenta za Kosovo Urlike Lunaček

Медије

logo kosovo 
Republika Kosovo
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg Majka Tereza
Kosovo Polje
038 552 045