četvrtak, 19 oktobar 2017 13:52

Jevtić sa ambasadorom Francuske na Kosovu Didier Šabertom ( Didier Chabert )

Медије

logo kosovo 
Republika Kosovo
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg Majka Tereza
Kosovo Polje
038 552 045