%PM, %16 %547 %2017 %12:%okt

Jevtić sa šeficom kancelarije EU na Kosovu Natalijom Apostolovom

Media

logo kosovo 
Republika Kosovo
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg Majka Tereza
Kosovo Polje
038 552 045