ponedeljak, 16 oktobar 2017 12:11

Sastanak sa ambasadorkom Turske na Kosovu Kibilcim Kilič

Медије

logo kosovo 
Republika Kosovo
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg Majka Tereza
Kosovo Polje
038 552 045