četvrtak, 05 oktobar 2017 12:13

Sastanak sa ambasadorom OEBS misije na Kosovu Jan Bratuom

Медије

logo kosovo 
Republika Kosovo
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg Majka Tereza
Kosovo Polje
038 552 045