%PM, %22 %551 %2017 %12:%nov

Sastanak Jevtića sa ambasadorom Slovenije na Kosovu Bojanom Bertonceljem

Media

logo kosovo 
Republika Kosovo
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg Majka Tereza
Kosovo Polje
038 552 045