sreda, 22 novembar 2017 12:13

Sastanak Jevtića sa ambasadorom Slovenije na Kosovu Bojanom Bertonceljem

Медије

logo kosovo 
Republika Kosovo
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg Majka Tereza
Kosovo Polje
038 552 045