sreda, 22 novembar 2017 12:16

Jevtić sa ambasadorom Švajcarske na Kosovu, gospodinom Žan Hubert Lebecom

Медије

logo kosovo 
Republika Kosovo
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg Majka Tereza
Kosovo Polje
038 552 045