%PM, %22 %553 %2017 %12:%nov

Jevtić sa ambasadorom Švajcarske na Kosovu, gospodinom Žan Hubert Lebecom

Media

logo kosovo 
Republika Kosovo
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg Majka Tereza
Kosovo Polje
038 552 045