petak, 10 novembar 2017 18:29

Sastanak sa odlazećim komandantom KFOR-a na Kosovu, Đovanijem Fungom

Медије

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502