četvrtak, 19 oktobar 2017 13:52

Jevtić sa ambasadorom Francuske na Kosovu Didier Šabertom ( Didier Chabert )

Медије

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502