sreda, 22 novembar 2017 12:13

Sastanak Jevtića sa ambasadorom Slovenije na Kosovu Bojanom Bertonceljem

Медије

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502