POSTUPAK PODNOŠENjA ZAHTEVA

 

 

apliciranje l1

 

 

 

 

Z A H T E V I

 

Zahtev za povratak

(izgradnja ili obnova kuće)

Zahtev za dodelu građevinskog materijala

Zahtev za finansijsku pomoć

 

zahtev online form c
zahtev online form c
zahtev online form c
     
 

 

 

 

 

PRIMER KAKO PRAVILNO POPUNITI ZAHTEV ZA POMOĆ

     
     
Zahtev za dodelu građevinskog materijala
 

Zahtev za finansijsku pomoć

     
zahtev online form c
                     
zahtev online form c

 

 

 * Napomena:

Po Uredbi 01/2018 za povratak raseljenih lica i trajna rešenja za podnošenje Zahteva za povratak potrebna vam je sledeća OBAVEZNA dokumentacija:

- Raseljenička ili izbeglička legitimacija;

- Lične karte svih članova domaćinstva. a za maloletna lica izvode rođenih;

- Posedovni list o posedovanju nepokretne imovine u opštini povratka (zemlji, kući, stanu ili nekoj drugoj nepokretnosti);

 Pored obavezne dokumentacije možete priložiti i drugu dokumentaciju sa kojom dokazujete stepen vaše ugroženosti.

 

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502