RUKOVODILAC ODSEKA ZA PLANIRANjE POLITIKA

Aleksandar Krstić

 

 

  aleksandar krstic 
email@rks-gov.net       phone1 038/200 16 502
              
 

 

 

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502