Misija i vizija

Ministartvo za Zajednice i Povratak će:

 • Razvijati smernice i unapredjivati i sprovoditi zakonodavstvo za unapredjenje i zaštitu prava zajednica i njihovih pripadnika, uključujući pravo na povratak, a u skladu sa Poglavljima 3 i 4 Ustavnog okvira,
 • Unapredjivati stvaranje povoljnih uslova za povratak i obezbediti pristup povratku koji je zasnovan na pravu za povratak,
 • Pružiti vođstvo u aktivnostima izgradnje poverenja, dijaloga i pomirenja među zajednicama i podržati sprovođenje ovih aktivnosti,
 • IV Razvijati i nadgledati sprovođenje Vladine strategije za dosezanje u vezi sa zajednicama i povratkom i podržati razvoj i sprovođenje tih strategija u svim opštinama,
 • Razvijati i/ili rukovoditi programima i mehanizmima za ostvarivanje podjednake integracije svih zajednica i njihovih pripadnika koji trenutno žive na Kosovu, kao i obezbediti održiv povratak raseljenih lica i izbeglica,
 • Obezbediti da politika na centralnom i opštinskom nivou sadrži odredbe za zaštitu prava zajednica, ljudskih prava i interesa povratnika, uključujući i oblasti slobode kretanja, upotrebe jezika, slobodu izražavanja, ravnopravnu zastupljenost, obrazovanje, zaposlenje i ravnopravan pristup pravosuđu, stambenom smeštaju, komunalnim službama i uslugama,
 • Davati preporuke za, i koordinisati i pratiti aktivnosti ministarstva, opština i drugih organa u pogledu unapređenja i zaštite prava i interesa zajednica i njihovih pripadnika, uključujući pravo na povratak, a takođe će, prema potrebi, a uz ovlašćenje dobijeno od Premijera, razmatrati prakse, arhive i dokumenta tih organa,
 • Pratiti i podržavati napore opština za rešavanje pitanja zajednica i povratka, uključujući rad odbora za posredovanje, odbora za zajednice, opštinskih kancelarija za zajednice,i razvoj i sprovođenje opštinskih strategija za povratak,
 • Razmatrati i pružati pomoć drugim ministarstvima u pogledu postojećih postupaka i praksi, kao i predloženih smernica i nacrta zakona kako bi se obezbedilo da prava i interesi zajednica i njihovih pripadnika i raseljenih lica budu u potpunosti poštovana i da zakonodavni akti PIS i opštinske uredbe budu usklađene sa relevantnim međunarodnim standardima i odredbama sadržanim u Ustanom okviru,
 • Koordinisati sa ministarstvima, opštinama i drugim organima razvijanje reakcija na raseljenje i druge humanitarne potrebe zajednica i njihovih pripadnika,
 • Koordinisati sa ostalim ministarstvima, opštinama i drugim organima sprovođenje strategije za ljudska prava u cilju obezbedjenja da prava pripadnika svih zajednica, raseljenih lica i povratnika budu unapređena i poštovana, sa posebnim osvrtom na potrebe žena, dece, starijih lica i druge ugrožene grupe,
 • Pratiti i pružiti podršku operativnom okviru za povratak radi obezbeđivanju pristupa zasnovanog na pravima, a koji odrgovara potrebama raseljenih lica, i raditi sa drugim ministarstvima, agencijama i NVO u ovom procesu,
 • Pratiti usklađenost zakonodavnih akata i smernica ostalih ministarstava i lokalnih organa sa Standardima za Kosovo i Planom za sprovođenje standarda, i preuzeti vođstvo u sprovođenju akcija iz plana koje je Vlada dodelila Ministarstvu,
 • Pružanje pomoći u razvoju i sprovođenju mera iz oblasti javnog informisanja i drugih promotivnih projekata za podizanje javne svesti o pravima i interesima zajednica i njihovih pripadnika, uključujući pravo na povratak, i
 • Vršiti ostale zadatke definisane važećim zakonom. 
BROJ IZBEGLIH I RASELJENIH 1999. GODINE:
Ukupno Srbija Crna Gora Makedonija
226.418 187.129 30.289 9.000
*INTERNO RASELJENA LICA NA KOSOVU: 25.000
*ZAINTERESOVANI ZA POVRATAK: 20.000

 

Dečani Đakovica Đeneral Janković Dragaš Glogovac Gnjilane Gračanica Istok Junik Kačanik Kamenica Klina Klokot Kosovo Polje Leposavić Lipljan Mališevo Mamuša Mitrovica J. Mitrovica S. Novo Brdo Obilić Orahovac Parteš Peć Podujevo Priština Prizren Ranilug Srbica Štimlje Štrpce Suva Reka Uroševac Vitina Vučitrn Zubin Potok Zvečan
Dečani Istok Leposavić Obilić Ranilug Vučitrn
Dragaš Junik Lipljan Orahovac Srbica Zubin Potok
Đakovica Kačanik Mališevo Parteš Štimlje Zvečan
Đen. Janković Kamenica Mamuša Peć Štrpce
Glogovac Klina Mitrovica J. Podujevo Suva Reka
Gnjilane Klokot Mitrovica S. Priština Uroševac
Gračanica Kosovo Polje Novo Brdo Prizren Vitina
logo kosovo 
Republika Kosovo
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg Majka Tereza
Kosovo Polje
038 552 045