Ministarstvo za zajednice i povratak - Чланци поређани по датуму: utorak, 12 maj 2020

Sastanak predstavnika Ministarstva za zajednice i povratak i KFOR-a


Priština, 12. april 2020. godina

Serija incidenata u poslednja dva meseca protiv imovine Srba, Roma, Aškalija i Egipćana i izgradnja poverenja između nevećinskih zajednica i nadležnih organa reda na Kosovu bile su tema današnjeg sastanka predstavnika Ministarstva za zajednice i povratak i Glavnog štaba KFOR-a na Kosovu. Kada počinioci krivičnih dela ostaju na slobodi, stvara se osećaj nekažnjivosti, a kada su krivična dela usmerena prema povratnicima i nevećinskim zajednicama potrebna je osuda čitavog društva kao i reakcija svih institucija, saglasili su se sagovornici u toku današnje sastanka.

Tokom sastanka je pripadnicima KFOR-a preneta velika zabrinutost ministra Dalibora Jevtića zbog činjenice da nije bilo u dovoljnoj meri reakcije javnosti i predstavnika institucija povodom 15 incidenata, koji su u prethodna dva meseca pogodili nevećinske zajednice i povratnike na Kosovu. Počinioci krivičnih dela moraju biti pronađeni i kažnjeni u skladu sa zakonom jer jedino tako može biti izgrađeno poljuljano poverenje u institucije, istaknuto je na današnjem sastanku.

Predstavnici Glavnog štaba KFOR-a su istakli da će sarađivati sa svima koji žele da daju svoj doprinos u izgradnji bezbednog okruženja u kome sve zajednice uživaju jednaka prava i slobode na multietničkom Kosovu.  

Učesnici današnjeg sastanka su se saglasili da je u budućnosti potrebno uključiti i predstavnike drugih institucija koje mogu uticati na izgradnju poverenja nevećinskih zajednica u institucije na Kosovu.

Današnji sastanak u Ministarstvu za zajednice i povratak organizovan je na inicijativu ministra Dalibora Jevtića i komandanta KFOR-a general-majora Mišela Risija a nakon serije incidenata u srpskim sredinama na Kosovu. Jevtić i Risi su se u poslednje dve nedelje sastali i razgovarali više puta. Sastanku su ispred Ministarstva za zajednice i povratak prisustvovali šef Kabineta ministra Nenad Talić, kao i savetnici ministra Miloš Stanković i Marko Stanojević, dok su ispred glavnog Štaba KFOR-a bili direktor Zajedničkog operativnog centra potpukovnik Džon Hanter (John Hunter) i oficir za vezu sa EULEKS misijom major Džordan Vajli (Jordan Willey).

Објављено у Vesti
BROJ IZBEGLIH I RASELJENIH 1999. GODINE:
Ukupno Srbija Crna Gora Makedonija
226.418 187.129 30.289 9.000
*INTERNO RASELJENA LICA NA KOSOVU: 25.000
*ZAINTERESOVANI ZA POVRATAK: 20.000

 

Dečani Đakovica Đeneral Janković Dragaš Glogovac Gnjilane Gračanica Istok Junik Kačanik Kamenica Klina Klokot Kosovo Polje Leposavić Lipljan Mališevo Mamuša Mitrovica J. Mitrovica S. Novo Brdo Obilić Orahovac Parteš Peć Podujevo Priština Prizren Ranilug Srbica Štimlje Štrpce Suva Reka Uroševac Vitina Vučitrn Zubin Potok Zvečan
Dečani Istok Leposavić Obilić Ranilug Vučitrn
Dragaš Junik Lipljan Orahovac Srbica Zubin Potok
Đakovica Kačanik Mališevo Parteš Štimlje Zvečan
Đen. Janković Kamenica Mamuša Peć Štrpce
Glogovac Klina Mitrovica J. Podujevo Suva Reka
Gnjilane Klokot Mitrovica S. Priština Uroševac
Gračanica Kosovo Polje Novo Brdo Prizren Vitina
logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502