I S T O R I J A T

 

 

istorijat Posle sukoba 1999. godine i nakon uspostavljanja Privremene administrativne misije Ujedinjenih nacija  na Kosovu (UNMIK) došlo je do masovnog povratka Albanaca na Kosovo ali se istovremeno desio egzodus Srba i drugog nealbanskog stanovništva iz urbanih i drugih sredina koji su izbegli kako u okolnim zemljama u regionu tako i u drugim mestima na Kosovu. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, 2000 i 2005. godine je na teritoriji Republike Srbije registrovao 209.021 lice sa Kosova.

 

istorijat 3 UNMIK nastoji da kroz promovisanje i zaštitu prava zajednica olakša povratak osnivanjem posebnog ministarstva kome dodeljuje resor povratka i zajednice. Ministarstvo za zajednice i povratak je osnovano 24. januara 2005. godine na osnovu UNMIK Uredbe br. 2004/50. U to vreme novoformirano ministarstvo preuzima neke od nadležnosti Kancelarije za zajednice, koja je funkcionisala i još uvek postoji u okviru Kancelarije predsednika Vlade. Nakon proglašenja nezavisnosti Kosova 17. februara 2008. godine, Ministarstvo za zajednice i povratak nastavlja da postoji sa ciljem efiksanog promovisanja i zaštite prava zajednica i njihovih pripadnika, uključujući pravo na povratak. Pravo na bezbedan i dostojanstven povratak interno raseljenih lica i izbeglica, kao i obaveza da se ovim licima omogući povraćaj imovine i ličnih stvari je garantovano i važećim Ustavom Kosova (Član 1ž).

 

istorijat 2Za razliku od masovnog povratka Albanaca na Kosovu u prvim godinama nakon konflikta 1999. godine ne dolazi i do masovnog povratka nealbanskog stanovništva,  a pre svih Srba. Broj povratnika iz nealbanskih zajednica (Srba, Aškalija, Egipćana, Roma, Goranaca, Bošnjaka i ostalih) danas je dostigao brojku od oko 28.000 (podatak UNHCR-a). Razlozi slabog povratka su mnogobrojni. Neposredno posle okončanog konflikta iz 1999. godine to su pre svega bezbednosna situacija i nesloboda kretanja za nealbansko stanovništvo ali kasnije sa evidentnim poboljšanjem bezbednosne situacije i slobode kretanja postojala su i druga nerešena pitanja kao što su: uzurpirana imovina, gubitak radnih mesta i nezaposlenost, nerazvijena infrastruktura u povratničkim mestima,  nedovoljna reintegracija u društvo i drugi problemi koji su uticali kako na povratak raseljenih, tako i na opstanak povratnika na Kosovu.

 

istorijat 1

 

 

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502