Ministarstvo za zajednice i povratak - Чланци поређани по датуму: četvrtak, 14 maj 2020
četvrtak, 14 maj 2020 14:42

SAOPŠTENjE: Podeljeno 253 paketa pomoći

SAOPŠTENjE: Podeljeno 253 paketa pomoći


Priština, 14. maj 2020. godine

U okviru projekta "Povratak i reintegracija na Kosovu, peta faza (EU-RRK-5)", koji Ministarstvo za zajednice i povratak sufinansira sa Kancelarijom Evropske unije (EU) na Kosovu, a realizuje Međunarodna organizacija za migracije (IOM), završena je raspodela preostalih 200 prehrambeno- higjenskih paketa pomoći za ugrožene porodice. Raseljena lica i povratnici, koji su se u okviru projekta RRK-5 vratili na Kosovo ranijih godina su bili korisnici ovog paketa pomoći.

U dve faze raspodele prehrambenih i higijenskih paketa pomoći u okviru projekta RRK-5 do sada je pomognuto 253 porodica ili ukupno 1387 osoba, uglavnom iz romske, aškalijske, egipćanske, bošnjačke i srpske zajednice. Osoblje IOM-a je korisnicima uz pakete podelio i letke Svetske zdravstvene organizacije na romskom, albanskom i srpskom jeziku o merama prevencije protiv Kovid-a 19.

Ministarstvo za zajednice i povratak u saradnji sa Kancelarijom EU na Kosovu, u partnerstvu sa IOM, sprovodi EU-RRK 5 projekat u 13 opština na Kosovu, i to su: Kosovo Polje, Đakovica, Gnjilane, Gračanica, Istok, Kamenica, Klina, Novo Brdo, Obilić, Peć, Prizren, Orahovac i Štrpce.

 

repan11b l

Објављено у Vesti

Predstavljena dostignuća Ministarstva za zajednice i povratak u prethodnih 100 dana

 

Ministarstvo za zajednice i povratak je prethodnih 100 dana bilo posvećeno održivom  povratku raseljenih, njihovoj zaštiti, integraciji i ekonomskoj stabilizaciji. Međutim, pandemija virusa Kovid-19 uticala je da rad ove institucije bude uglavnom fokusiran na pružanje pomoći povratnicima, raseljenima, nevećinskim zajednicama i drugim ranjivim grupama koje su u vreme pandemije bile najugroženije.   

Akcija pod sloganom „Da pobedi život“, pomoć najstarijim i ugroženim građanima u vreme pandemije, olakšavanje dostave lekova i odlaska na lečenje teških pacijenata iz srpskih sredina u vreme pandemije, pokretanje procedura za izgradnju novih kuća za 62 porodice povratnika u ovoj godini, nastavak „Skopskog procesa“ i cilju trajnih rešenja raseljenih, obeležili su rad ovog ministarstva u prethodnih 100 dana, istakao je ministar za zajednice i povratak, Dalibor Jevtić na jučerašnjoj sednici Vlade Kosova.

Ministar Jevtić je na kraju svog izlaganja na sednici povodom 100 dana Vlade ukazao na potrebu poštovanja jezičkih i drugih Ustavom garantovanih prava nevećinskih zajednica i da bi u vezi sa tim Vlada Kosova morala biti uzor drugima, i kada je reč o ravnopravnoj upotrebi zvaničnih jezika ali i ostalim osnovnim pravima i slobodama.

„Puno se ovih dana u javnosti govori o Ustavu, o tome ko ga i na koji način tumači, ko ga je i kako prekršio. Ministarstvo na čijem sam čelu se kao insitucija bori sa jednim od mnogobrojnih problema koji se tiču prava nevećinskih zajednica na Kosovu. Mnogo toga počinje od nas samih, i Vlada treba da bude primer ostalima. Između ostalog i ova prezentacija danas, ovaj natpis „100 dana Vlade“, je morao da bude napisan na oba zvanična jezika. Tu je Ustav i Zakon o upotrebi jezika jasan.“ rekao je ministar Jevtić.

Video poruku ministra Jevtića o dostignućima Ministarstva za zajednice i povratak u prethodnih 100 dana možete pogledati ovde.

Izveštaj o dostignućima Ministarstva za povratak i zajednice možete preuzeti ovde.

 

 

Објављено у Vesti
logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502