000 missionM I S I J A

Stvaramo uslove za održivi povratak, zaštitu, integraciju i razvoj zajednica putem izgradnje međusobnog poverenja i pružanjem jednakih mogućnosti svim zajednicama koje žive na Kosovu, svojim kontinuiranim institucionalnim prisustvom i efikasnim uslugama, vodeći računa o međunarodnim standardima i najboljim praksama.

Stvaramo dobar tretman, ugodno okruženje, ravnomeran ekonomski razvoj i stabilnost zajednica, a kroz partnerske odnose sa ključnim partnerima doprinosimo unapređenju kvaliteta života i zadovoljenju potreba svih interno rasenjenih lica i povratnika.

 


000 visionV I Z I J A

Stvaranje dugoročnih i trajnih rešenja za sve zajednice na Kosovu, uz puno poštovanje svih zagarantovanih pojedinačnih i kolektivnih prava zajednica.

Kosovo u kojem je svaka interno raseljena osoba vraćena na svoje vekovno ognjište i kojoj je život zagarantovan bez brige o bezbednosti i/ili sigurnosti. Život u kojem su jednaka prava i mogućnosti za sve.

Naša vizija je da život učinimo lakšim tako što ćemo zajedno vešto upravljati njime i izgraditi međusobno poverenje, stabilno i nesalomivo demokratsko društvo, jer nesebično pomaganje za ostanak, opstanak i život svih naroda je naš najhumaniji poziv budućnosti.

 


000 goalsS T R A T E Š K I    C I Lj E V I

PRVI CILj:   Povratak raseljenih na Kosovo i njihova reintegracija 
 • Izgradnja kuća za povratnike.
 • Izgradnja stambenih zgrada i drugih objekata za kolektivno stanovanje.
 • Izgradnja škola i domova zdravlja u povratničkim mestima.
 • Omogućavanje sprovođenja važećih zakona u pogledu institucionalne zaštite nevećinskih zajednica uz poštovanje svih pojedinačnih i kolektivnih prava kao što su:
  • pravo na upotrebu službenog jezika i zvaničnog pisma,
  • pravo na garantovanu zastupljenost (od 10%) u javnim institucijama i preduzećima na Kosovu,
  • pravo na zaštitu privatne imovine i povraćaj uzurpirane imovine,
  • pravo na posedovanje ličnih dokumenata i dr.

 

DRUGI CILj:   Stabilizacija zajednica
 • Izgradnja puteva,
 • Izgradnja sportskih objekata,
 • Izgradnja vodovodnog sistema i kanalizacija,
 • Izgradnja druge neophodne infrastrukture za život dostojan čoveka u 21. veku,
 • Obezbeđivanje finansijskih sredstava za pokretanje posla koji će povratnicima biti izvor prihoda,
 • Obezbeđivanje poljoprivrednih i drugih mašina za povratnike u ruralnim sredinama.

 

TREĆI CILj:   Zatvaranje kolektivnih centara na Kosovu
 • Zatvaranje kolektivnih centara u opštini Štrpce,
 • Zatvaranje kolektivnih centara u opštini Gračanica,
 • Zatvaranje kolektivnih centara u opštini Zvečan,
 • Zatvaranje kolektivnih centara u opštini Leposavić.

Ovaj strateški cilj će biti ostvaren izgradnjom stambenih zgrada i preseljenjem interno raseljenih lica iz kolektivnih centara na Kosovu u pomenute stambene zgrade.

 

ČETVRTI CILj:  Institucionalna zaštita prava nevećinskih zajednica primenom postojećeg i izradom novog zakonodavstva i inicijativa
 • Izrada Strategije za zajednice i povratak,
 • Izrada Zakona o interno raseljenim licima i povratnicima u cilju efikasne, održive i dugoročne pravne zaštite i ostvarivanja prava na povratak,
 • Nastavak međuinstitucionalne saradnje i inicijative u cilju rešavanja svih pitanja koja su preduslov povratku raseljenih lica i njihovoj efikasnoj reintegraciji,
 • Nastavak regionalne saradnje u procesu povratka sa ciljem unapređenja inicijative za regionalnu saradnju za povratak raseljenih lica na Kosovo iz Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije.
 • Nastavak podrške i pomoći povratnicima i zajednicama, praktično i institucionalno.

 

BROJ IZBEGLIH I RASELJENIH 1999. GODINE:
Ukupno Srbija Crna Gora Makedonija
226.418 187.129 30.289 9.000
*INTERNO RASELJENA LICA NA KOSOVU: 25.000
*ZAINTERESOVANI ZA POVRATAK: 20.000

 

Dečani Đakovica Đeneral Janković Dragaš Glogovac Gnjilane Gračanica Istok Junik Kačanik Kamenica Klina Klokot Kosovo Polje Leposavić Lipljan Mališevo Mamuša Mitrovica J. Mitrovica S. Novo Brdo Obilić Orahovac Parteš Peć Podujevo Priština Prizren Ranilug Srbica Štimlje Štrpce Suva Reka Uroševac Vitina Vučitrn Zubin Potok Zvečan
Dečani Istok Leposavić Obilić Ranilug Vučitrn
Dragaš Junik Lipljan Orahovac Srbica Zubin Potok
Đakovica Kačanik Mališevo Parteš Štimlje Zvečan
Đen. Janković Kamenica Mamuša Peć Štrpce
Glogovac Klina Mitrovica J. Podujevo Suva Reka
Gnjilane Klokot Mitrovica S. Priština Uroševac
Gračanica Kosovo Polje Novo Brdo Prizren Vitina
logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502