N A D L E Ž N O S T I

 

Na osnovu Uredbe Vlade Kosova br. 05/2020 od 19. februara 2020. godine,  Ministarstvo za zajednice i povratak ima sledeće nadležnosti:

 1. Priprema javne politike, izrada zakonskih akata, usvajanje podzakonskih akata i utvrđivanje obaveznih standarda u oblasti promovisanja i zaštite prava zajednica i njihovih članova, uključujući pravo na povratak, u skladu sa Ustavom;
 2. Promoviše i sprovodi zakonodavstvo za promovisanje i zaštitu prava zajednica i njihovih članova, uključujući pravo na povratak;
 3. Promoviše stvaranje odgovarajućih uslova za povratak i pruža pristup povratku na osnovu prava;
 4. Obezbeđuje vođstvo u izgradnji poverenja, u aktivnostima za dijalog i pomirenje između zajednica i podržava sprovođenje tih aktivnosti;
 5. Razvija i nadgleda sprovođenje vladine strategije za pomoć koja se odnosi na zajednice i podržava razvoj i primenu ovih strategija u svim opštinama;
 6. Razvija ili upravlja programima i mehanizmima koji će pomoći integraciju pod jednakim uslovima svih zajednica i njihovih članova koji trenutno žive na Kosovu i obezbeđivanje održivog povratka interno raseljenih lica i izbeglica;
 7. Obezbeđuje da politike na centralnom i opštinskom nivou uključuju odredbe o zaštiti prava zajednica i interesa povratnika, uključujući oblast slobode kretanja, upotrebe jezika, slobode izražavanja, ravnopravnog predstavljanja, obrazovanja, zapošljavanja i jednakog pristupa pravdi, stanovanju i javnim i komunalnim uslugama;
 8. Daje preporuke i koordinira aktivnosti sa ministarstvima, opštinama i drugim vlastima koje se odnose na promociju i zaštitu prava i interesa zajednica i njihovih članova, uključujući pravo na povratak;
 9. Podržava aktivnosti opština u bavljenju pitanjima zajednica i povratka, obezbeđujući održiv povratak interno raseljenih lica i izbeglica, uključujući rad komisija za posredovanje, Komisije za zajednice, Opštinske komisije za povratak, Centralne komisije za reviziju, opštinske kancelarije za zajednice i razvoj sprovođenja opštinskih strategija za povratak;
 10. Preispituje i pruža pomoć drugim ministarstvima u pogledu postojećih procedura i aktivnosti, kao i predloženih politika i nacrta zakona, kako bi se obezbedilo puno poštovanje prava i interesa zajednica i njihovih članova i interno raseljenih lica i izbeglica u skladu sa zakonodavnim aktima institucija Republike Kosovo i propisima opština sa važnim međunarodnim standardima i sa odredbama Ustava;
 11. Koordinira rad (aktivnosti) sa ministarstvima, opštinama i drugim vlastima radi pronalaženja održivog rešenja za interno raseljena lica i izbeglice i humanitarne potrebe zajednica i njihovih članova;
 12. Koordinira sa nadležnim ministarstvima, opštinama i drugim institucijama sprovođenje strategije o pravima zajednica, kako bi se obezbedilo promovisanje i zaštita prava članova svih zajednica, interno raseljenih lica i izbeglica, obraćajući posebnu pažnju potrebama žena, dece, starih i drugih ranjivih grupa;
 13. Nadgleda i podržava operativni okvir za povratak, kako bi se obezbedio pristup podržan ili zasnovan na pravima i koji odgovara potrebama interno raseljenih lica i izbeglica i sarađuje sa drugim ministarstvima, agencijama, međunarodnim mehanizmima i raznim NVO-ima tokom ovog procesa;
 14. Pomaže u razvoju i sprovođenju mera u oblasti javnog informisanja i drugih promotivnih projekata radi podizanja svesti javnosti o pravima i interesima zajednica i njihovih članova, uključujući pravo na povratak, i
 15. Obavlja i druge dužnosti koje su ministarstvu dodeljene relevantnim važećim zakonodavstvom.
logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502