Odeljenje za finansije i opšte usluge

 

 

1. Zadaci i odgovornosti odeljenja za finansije i opšte usluge su da:
1.1. Rukovodi informacijama u pogledu kadrovskih pitanja ministarstva, pomaže rukovodstvu u pogledu unutrašnje organizacije,  administrativnih pitanja, logistike i informativne tehnologije;
1.2. Obezbeđuje sprovođenje procedura za izbor i zapošljavanje kadrova;
1.3. Koordiniše pripremu, sprovođenje, izveštavanje i procenu budžeta ministarstva;
1.4. Koordiniše sprovođenje finansijskih obaveza ministarstva;
1.5. Održavanje IT opreme i pružanje IT usluga;
1.6. Rukovodi arhivskim sistemom internih dokumenata Ministarstva;
1.7. Pruža logističke usluge za ministarstvo.

2. Rukovodilac odeljenja za finansije i opšte usluge izveštaj podnosi generalnom sekretaru.

3. U okviru ovog odeljenja funkcionišu sledeći odseci:
3.1. Odsek ljudskih resursa;
3.2. Odsek za budžet i finansije;
3.3. Odsek za informativnu tehnologiju i logistiku.

 

 

 

Odseci

 

Odsek za ljudske resurse

1. Zadaci i odgovornosti odseka za ljudske resurse su:
1.1. Koordiniše planiranje ljudskih resursa;
1.2. Vrši regrutaciju osoblja;
1.3. Doprinosi povećanju profesionalnih sposobnosti osoblja kroz motivisanje i razvoj treninga;
1.4. Obezbeđuje sprovođenje procedura za regrutovanje i selekciju, disciplinu, žalbi, molbi, zahteva za odmor, procene rada, itd.

2. Rukovodilac odseka za ljudske resurse izveštaj podnosi generalnom sekretaru, u operativnom smislu, dok kod rukovodioca odeljenja za finansije i opšte usluge, u administrativnom pogledu.    
        

 

Odsek za budžet i finansije

1. Zadaci i odgovornosti Odseka za budžet i finansije su:
1.1. Priprema predloge budžeta;
1.2. Koordiniše budžetskim pitanjima za sve organizacione strukture ministarstva;
1.3. Nadgleda i izveštava o izvršenju budžeta;
1.4. Obezbeđuje da finansijski troškovi budu u skaldu sa budžetskim pravilima i procedurama;
1.5.Upravlja novčanim rezervama i obezbeđuje da se unutrašnja  finansijska kontrola zasniva na principima odgovornosti;
1.6. Osigurava blisku saradnju sa unutrašnjim i spoljnim revizorom u pripremi budžeta i finansijskih izveštaja revizije.

2. Rukovodilac odseka za budžet i finansije izveštaj podnosi generalnom sekretaru, u operativnom smislu, a kod rukovodioca odeljenja za finansije i opšte usluge, u administrativnom pogledu.    
        

 

Odsek za informativnu tehnologiju i logistiku

1. Dužnosti i odgovornosti odseka za informativnu tehnologiju i logistiku su:
1.1. Pruža logističku podršku za sastanke osoblja ministarstva;
1.2. Pruža informacije i obuku u oblastima tehnološke podrške;
1.3. Upravlja inventarom i magacinom ministarstva;
1.4. Koordiniše zahteve ministarstva i potrebama za robe i kancelarijsku opremu za posao;
1.5. Rukovodi potrebama prevoza i vozilima ministarstva;
1.6. Upravlja i održava sistem arhive ministarstva.

2. Rukovodilac odseka za informativnu tehnologiju i logistiku izveštaje podnosi rukovodiocu odeljenja.    

 


Odsek unutrašnje revizije

1. Zadaci i odgovornosti odseka unutrašnje revizije su:
1.1. Obezbeđuje pravilno sprovođenje zakonskih, podzakonskih i  drugih akata;
1.2. Obezbeđuje pripremu nacrta strateškog plana revizije na osnovu procene rizika;
1.3. Organizuje, sprovodi i kontroliše sve aktivnosti interne revizije i dostavlja rezultate revizije, u skladu sa zakonodavstvom na snazi;
1.4. Priprema i dostavlja kvartalne i godišnje izveštaje o svim aktivnostima revizije;
1.5. Priprema i sprovodi program obezbeđivanja kvaliteta za procenu unutrašnje i spoljne revizije;
1.6. Izveštava direktno višem rukovodiocu i komisiji za reviziju za svaku aktivnost koja ukazuje na prevaru ili korupciju, nudi predloge za poboljšanje situacije, a ako viši rukovodilac ne preduzme odgovarajuće mere obaveštava druge nadležne organe.

2. Rukovodilac odseka unutrašnje revizije izveštaje podnosi ministru.    

 


Odsek za javne komunikacije

1. Zadaci i odgovornosti odseka za javne komunikacije su:
1.1. Pruža stručnu podršku ministarstvu u oblasti komunikacije i informisanja;
1.2. Predlaže, izrađuje i omogućava sprovođenje planova za komunikaciju ministarstva;
1.3. Organizuje konferencije za medije i priprema saopštenja, izjave, izveštaje i druge publikacije za medije;
1.4. Održava zvanični sajt ministarstva;
1.5. Odgovara na zahteve za pristup javnim dokumentima i priprema izveštaje o primeni zakona o pristupu javnim dokumentima.

2. Rukovodilac odseka za javne komunikacije izveštaje podnosi generalnom sekretaru.    

 


Odsek za javne nabavke

1. Zadaci i odgovornosti odseka za javne nabavke su:
1.1. Priprema, koordiniše i sprovodi godišnji plan ministarstva u oblasti javnih nabavki u skladu sa zakonodavstvom na snazi;
1.2. Obezbeđuje da svi zahtevi za nabavku budu pripremljeni u skladu sa pravilima i procedurama nabavke;
1.3. Određuje metodologiju za javne nabavke putem tendera i postupak procene visine dobijenih ponuda;
1.4. Pruža savete i pomaže rukovodstvu u donošenju odluka u pogledu sporova koji mogu nastati u slučaju neizvršenja ugovora.

2. Rukovodilac odseka za javne nabavke izveštaje podnosi generalnom sekretaru.

 

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502