Odeljenje za planiranje politika i analize

 

 

1. Dužnosti i odgovornosti odeljenja za planiranje politika i analizu su:
1.1.Predlaže, osmišljava i nadgleda sprovođenje politika MZP-a za podršku zajednicama;
1.2. Pomaže i savetuje u određivanju i postavljanju strateških prioriteta ministarstva, u skladu sa prioritetima vlade;
1.3. Sačinjava dokument politike planiranja za MZP, strategiju i akcioni plan i prati njihovu realizaciju;
1.4. Stvara uslove za izgradnju poverenja između zajednica, razvijanje međuetničkog dijaloga sa integracionim politikama koje se bave zajednicama i povratkom;
1.5. Razvija strategiju saradnje sa civilnim društvom, sa ciljem integrisanja svih zajednica, izgradnji poverenja između njih i podizanju svesti;
1.6. Upravlja centralnom bazom podataka za povratak;
1.7. Predlaže i dizajnira projekte za ekonomski razvoj zajednica;
1.8. Pruža podršku, u koordinaciji sa drugim institucijama, u procesu evropskih integracija.

2. Rukovodilac odeljenja za planiranje politika i analizu izveštaje podnosi generalnom sekretaru.

3. U okviru ovog odeljenja funkcionišu sledeći odseci:
3.1. Odsek za planiranje politika;
3.2. Odsek za ugrožene zajednice;
3.3. Odsek za evropske integracije i koordinaciju politika.

 

 

Odseci

 

Odsek za planiranje politika

1. Zadaci i odgovornosti odseka za planiranje politika su:
1.1. Predlaže i sačinjava politike MZP-a;
1.2. Upravlja centralnom bazom podataka u vezi sa povratkom i zajednicama;
1.3. Pomaže u pripremi nacrta zakonskih I podzakonskih akata.

2. Rukovodilac odseka za planiranje politika izveštaje podnosi rukovodiocu odeljenja za planiranje politika i analize.     

 


Odsek za ugrožene zajednice

1. Zadaci i odgovornosti odseka za ugrožene zajednice su:
1.1. Bavi se pitanjima zajednica koje su u nepovoljnom položaju, koordiniše sa drugim insitucijama, međunarodnim partnerima i civilnim sektorom startegije koje se odnose na romsku, aškalijsku i egipćansku zajednicu;
1.2. Obezbeđuje sprovođenje preporuka u okviru romske, aškalijske, egipćanske zajednice;
1.3. Predlaže i sačinjava povoljne politike;
1.4. Preduzima potrebne mere, u saradnji sa odgovornim institucijama, u realizaciji zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih prava za ugrožene zajednice.

2. Rukovodilac odseka za ugrožene zajednice izveštaje podnosi rukovodiocu odeljenja.    

 


Odsek za evropske integracije i koordinaciju politika

1. Zadaci i odgovornosti odseka za evropske integracije i koordinaciju politika su:
1.1. Pruža podršku u procesu evropskih integracija;
1.2. Nadgleda i izveštava o realizaciji preporuka Evropske komisije;
1.3. Pruža podršku u usklađivanju zakonodavstva ministarstva sa acquis communautaire;
1.4. Koordinira aktivnosti ministarstva za finansijsku podrsku iz instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) i ostalih fondova Evropske unije;
1.5. Doprinosi razmeni informacija u pogledu procesa evropskih integracija, u okviru delovanja ministarstva.

2. Rukovodilac odseka za evropske integracije i koordinaciju politika izveštaje podnosi rukovodiocu odeljenja za planiranje politika i analize.   

 

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502