Odeljenje za pravna pitanja

 

 

1. Zadaci i odgovornosti odeljenja za pravna pitanja su:
1.1. Pruža stručnu pomoć u izradi zakonodavstva iz delokruga MZP;
1.2. Odgovorno je za izradu normativnih akata;
1.3. U saradnji sa organizacionom strukturom MZP-a odgovorno je za evropske integracije obezbeđujući usklađenost nacrta zakona i ostalih podzakonskih akata predloženih od MZP-a sa zakonodavstvom Evropske unije (Acqius Cummunautarie), kao i sa ostalim važećim zakonodavstvom na Kosovu;
1.4. Pruža savete, preporuke, smernice i pravna mišljenja zatraženih iz nadležnosti MZP-a;
1.5. Sarađuje sa ministarstvom pravde u predstavljanju MZP-a u sudstvu;
1.6. Obezbeđuje pomoć u izradi nacrta odluke o organizacionim strukturama MZP-a.

2. Rukovodilac odeljenja za pravna pitanja izveštaje podnosi generalnom sekretaru.

 

 

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502