Odeljenje za upravljanje i nadgledanje projekata

 

 

1. Zadaci i odgovornosti odeljenja za upravljanje i nadgledanje  projekata su:
1.1. Upravlja projektima koji su u vezi sa zajednicama i povratkom;
1.2. Obezbeđuje realizaciju razvijenih projekata iz odeljenja za planiranje politika i analize;
1.3. Koordinacija isporuke humanitarne pomoći kroz ispunjavanje kriterijuma prema određenim standardima za povratak i stabilizaciju zajednica;
1.4. Pomaže i savetuje u određivanju i postavljanju strateških prioriteta MZP-a u skladu sa prioritetima Vlade;
1.5. Aktivnosti sa podnosiocima zahteva, saradnju sa NVO-ima kao i implementacionim partnerima projekta;
1.6. Vrši procenu uticaja MZP projekata;
1.7. Upravlja i nadgleda projekte od početka do kraja;
1.8. Preduzima odgovarajuće mere u cilju razvoja ekonomske održivosti podržavajući ekonomski razvoj malih i porodičnih ekonomija;
1.9. Nadgleda radove i dokumentaciju projektnih plaćanja iz delokruga MZP-a;
1.10. Pomaže u osmišljavanju poziva za dostavljanje predloga projekata i upravlja ugovorenim projektima.

2. Rukovodilac odeljenja za upravljanje i nadgledanje projekata izveštaje podnosi generalnom sekretaru.

3. U okviru ovog odeljenja funkcionišu sledeći odseci:
3.1. Odsek za povratak i zajednice;
3.2. Odsek za projekte. 

 

 

Odseci

 

Odsek za povratak i zajednice

1. Zadaci i odgovornosti odseka za povratak i zajednice su:
1.1. Sprovodi sva operativna pitanja na terenu koja se odnose na povratak i zajednice;
1.2. Sarađuje sa opštinskim Kancelarijama za zajednice i povratak, civilnim društvom (NVO) i međunarodnim organizacijama u vezi realizacije projekata;
1.3. Prati proces povratka i integracije zajednica i doprinosi izgradnji međusobnog poverenja i podizanja svesti;
1.4. Upravlja bazom podataka za povratak i integraciju zajednica;
1.5. Nadgleda ispunjavaje kriterijuma za povratak i zajednice, koje pruža strategije za povratak MZP-a, kao i priručnik za povratak.

2. Rukovodilac odseka za povratak i zajednice izveštaje podnosi rukovodiocu odeljenja za upravljanje i nadgledanje projekata.    

 


Odsek za projekte

1. Zadaci i odgovornosti odseka za upravljanje i nadgledanje  projekata su:
1.1. Odsek je odgovoran za ceo projektni ciklus, osim za postupak javne nabavke (odnosno tehničkog i postupka odabira);
1.2. Pruža podršku u pripremi neophodne dokumentacije za javne nabavke, nadzire rad i dokumentaciju projektnih plaćanja prilikom renoviranja ili izgradnje objekata i drugih infrastrukturnih projekata u skladu sa tehničkim standardima koji su na snazi;
1.3. Koordiniše rad između izvršioca i MZP-a;
1.4. Priprema izveštaje o aktivnostima koji se sprovode.

2. Rukovodilac odseka za projekte izveštaje podnosi rukovodiocu odeljenja za upravljanje i nadgledanje projekata.   

 

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502