Rukovodilac Odseka za javne komunikacije

uros staletovic

Rukovodilac Odseka unutrašnje revizije

odeljenje unutrasnje revizije

Rukovodilac Odseka nabavke

saban

Rukovodilac Odseka za planiranje politika

bez slike

Rukovodilac Odseka za ugrožene zajednice

bez slike

Rukovodilac Odseka za evropske integracije i koordinaciju politika

bez slike

Rukovodilac Odseka za povratak i zajednice

dragana mladenovic kat

Rukovodilac Odseka za projekte

DEJAN

Rukovodilac Odseka ljudskih resursa

hajdar

Rukovodilac Odseka za budžet i finansije

rezarta

Rukovodilac Odseka IT-a i logističkih usluga

Lumni Klokoci1

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502