Opština Dragaš00 dragas

Dragaš se nalazi na krajnjem jugu Kosova a nastala je od nekadašnje opštine Gora i nekadašnje opštine Opolje i obuhvata 35 naseljenih mesta.

Gora je oduvek imala neku vrstu autonomnosti. Upravni oblici su bili ili opština, srez, ili nahija... Do 1945. godine Gora je imala svoj srez. Goranima se ukida 1945. godine bilo kakva samouprava, nasilno se Gorancima menjaju prezimena i formira se opština Dragaš, u kojoj su Albanci bili većina. Krajem osamdesetih godina dvadesetog veka zakonom SR Srbije podeljena na dve gotovo etnički čiste opštine: Opštinu Gora sa sedištem u Dragašu, sa apsolutnom etničkom većinom Goranaca, i opštinu Opolje u kojoj su većina bili Albanci. Kako opština Opolje nije funkcionisala ona je ugašena već 3. novembra 1992. godine, tako što je pripojena opštini Prizren, tako su Goranci zahvaljujući lojalnosti Republici Srbiji i dalje živeli u čisto goranskoj opštini.

Dolaskom UNMIK-a područje opštine Opolje je ponovo pripojeno opštini Gora i stvorena je ponovo opština Dragaš u kojoj Albanci čine većinu, što za veliki deo goranskog stanovništva predstavlja pretnju minorizacijom i marginalizacijom. Problem predstavlja i pokušaj nasilnog proglašavanja bošnjačkog jezika za maternji jezik Goranaca u opštini.

 

RegionPovršinaStanovništvoPoštanski kod
Prizren km2 33.997 22000
 
 

 

Demografski podaci:

 Etnička pripadnost 1991 1999* 2011 2015*
  Srbi   53     7  
  Albanci   22887     20287  
  Crnogorci   9     0  
  Bošnjaci   16088     4100  
  Turci   0     202  
  Romi   0     3  
  Aškalije   0     4  
  Egipćani   0     3  
  Goranci   0     8957  
  Hrvati   0     0  
  Ostali   17     434  
  Ukupno   39302     33997  

*Nezvanični podaci:

 

 

 Napomena:

 Raseljeni u Srbiji: 4.162

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502