Opština Istok00 istok

Istok (albanski: Istog; ćirilica: Istok) je grad i središte istoimene opštine koja se nalazi u zapadnom delu Kosova.

Istok je grad blizu planine Mokre Gore, na nadmorskoj visini od 488 metara.

Prosečna godišnja temperatura u Istoku je 10,7 °C. Najtopliji mesec je juli, sa prosečnom temperaturom od 27 °C. Najhladniji mesec je januar, sa prosečnom temperaturom od -10 °C. Brzina vetra ponekad dostiže 120 km/č.

Istočka opština prostire se na severozapadu Kosova i ima  46 katastarske zone sa površinom od 453.84 km². sa 51-nim selom i opštinskim centrom i  dva urbana centra Đurakovac i Banja sa dobrom putnom infrastrukturom. Ova opština se na severositoku graniči sa Zubinim Potokom, na istoku sa Skenderajom/Srbicom na jugu sa Klinom na jugozapadu i zapadu sa opštinom Peć i na severu sa Srbijom

 

RegionPovršinaStanovništvoPoštanski kod
Peć 454km2 39.289 31000
 
 

 

Demografski podaci:

 Etnička pripadnost 1991 1999* 2011 2015*
  Srbi   6033     194  
  Albanci   46151     36154  
  Crnogorci   1259     0  
  Bošnjaci   2620     1142  
  Turci   0     10  
  Romi   1338     39  
  Aškalije   0     111  
  Egipćani   0     1544  
  Goranci   0     0  
  Hrvati   8     0  
  Ostali   352     95  
  Ukupno   57928     39289  

*Nezvanični podaci:

 

 

 Napomena:

 Raseljeni u Srbiji: 9.142

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502