Opština Leposavić00 leposavic

Leposavić je najsevernija opština Kosova. Površina je 750 km², i nalazi se u dolini Ibra. Ograničena je sa istoka padinama Kopaonika, sa zapada padinama Rogozne, i obuhvata 72 sela sa ukupno 18.500 stanovnika. Neka naselja koja su danas u ovoj opštini su tek 1953. godine pripojena Kosovu i Metohiji (Lešak, Belo Brdo, Vračevo, Berberište)

 

RegionPovršinaStanovništvoPoštanski kod
Mitrovica 750km2   40000
 
 

 

Demografski podaci:

 Etnička pripadnost 1991 1999* 2011 2015*
  Srbi   14306     0  
  Albanci   1101     0  
  Crnogorci   77     0  
  Bošnjaci   600     0  
  Turci   0     0  
  Romi   163     0  
  Aškalije   0     0  
  Egipćani   0     0  
  Goranci   0     0  
  Hrvati   6     0  
  Ostali   26     0  
  Ukupno   16291     0  

*Nezvanični podaci:

 

 

 Napomena:

 Raseljeni u Srbiji: 846

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502