Opština Severna Mitrovica00 mitrovica s

Severna Mitrovica obuhvata severni deo grada Kosovska Mitrovica, kao i dva obližnja sela. Opština je administrativno formirana je po Zakonu o administrativnim granicama opština Skupštine Kosova, od 20. februara 2008. godine.

Opština obuhvata delove sledećih naseljenih mesta: Kosovska Mitrovica, Gornji Suvi Do i Donji Suvi Do. Ova naselja se nalaze na delovima katastarskih opština Kosovska Mitrovica i Suvi Do koja su ušla u sastav ove opštine.

 

RegionPovršinaStanovništvoPoštanski kod
Mitrovica km2   40000
 
 

 

Demografski podaci:

 Etnička pripadnost 1991 1999* 2011 2015*
 Srbi        
 Albanci        
 Crnogorci        
 Bošnjaci        
 Turci        
 Romi        
 Aškalije        
 Egipćani        
 Goranci        
 Hrvati        
 Ostali        

*Nezvanični podaci:

 

 

 Napomena:

 Raseljeni u Srbiji:

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502