Opština Obilić00 obilic

Obilić je opština u centralnom Kosovu osnovana 23. juna 1988. godine, a počela da funkcioniše 27. novembra 1989. godine. Ova opština, zajedno sa opštinama Kosovo Polje i Novo Brdo, nastala je 2. jula 1988. godine od naselja tadašnje opštine Priština (Sl. list SAP Kosova; 18/88).

 

Opština Obilić00 obilic

Obilić je opština u centralnom Kosovu osnovana 23. juna 1988. godine, a počela da funkcioniše 27. novembra 1989. godine. Ova opština, zajedno sa opštinama Kosovo Polje i Novo Brdo, nastala je 2. jula 1988. godine od naselja tadašnje opštine Priština (Sl. list SAP Kosova; 18/88).

 

RegionPovršinaStanovništvoPoštanski kod
Priština 105km2 21.549 15000
 
 

 

Demografski podaci:

 Etnička pripadnost 1991 1999* 2011 2015*
  Srbi   5777     276  
  Albanci   18944     19854  
  Crnogorci   413     0  
  Bošnjaci   208     58  
  Turci   0     2  
  Romi   3767     661  
  Aškalije   0     578  
  Egipćani   0     27  
  Goranci   0     5  
  Hrvati   11     0  
  Ostali   367     88  
  Ukupno   29523     21549  

*Nezvanični podaci:

 

 

 Napomena:

 Raseljeni u Srbiji: 6.978

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502

 

 cc 2 2016 Ministarstvo za zajednice i povratak. Izrada sajta K&M soft  Prijava