Opština Parteš00 partes

Parteš je opština koja se nalazi u istočnom delu Kosova.
Formirana je na osnovu Artisarijevog plana, kao i na osnovu zakona o administrativnim granicama Opština usvojenog od Skupštine Kosova od 20.februara 2008. godine, zvanićno je počela sa radom nakon održanih lokalnih izbora juna 2010. godine.
Obuhvata naseljena mesta i katastarske zone Pasjane, D. Budriga i Parteš.
U neposrednom okruženju se nalaze opštine Gnjilane i Klokot.
Kroz opštinu Parteš protiče reka Binačka morava kao jedan od prirodnih rosursa.

 

RegionPovršinaStanovništvoPoštanski kod
Gnjilane 29km2 1.787  
 
 

 

Demografski podaci:

 Etnička pripadnost 1991 1999* 2011 2015*
  Srbi   0     1785  
  Albanci   0     0  
  Crnogorci   0     0  
  Bošnjaci   0     0  
  Turci   0     0  
  Romi   0     0  
  Aškalije   0     0  
  Egipćani   0     0  
  Goranci   0     0  
  Hrvati   0     0  
  Ostali   0     2  
  Ukupno   0     1787  

*Nezvanični podaci:

 

 

 Napomena:

 Raseljeni u Srbiji:

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502