Opština Ranilut00 ranilug

Ranilug je opština na Kosovu. Formirana je po Zakonu o administrativnim granicama opština Skupštine Kosova, od 20. februara 2008. godine. Obuhvata naseljena mesta i katastarske opštine: Ranilug, Boževce, Veliko Ropotovo, Glogovce, Gornje Korminjane, Domorovce, Donje Korminjane, Drenovce, Malo Ropotovo, Odevce, Pančelo, Rajanovce i Tomance. Izbori za lokalni parlament su održani 15. novembra 2009. godine. Ova je opština formirana po planu Martija Ahtisarija za decentralizaciju na Kosovu i trebalo je da stvori opštinu sa srpskom etničkom većinom na području opštine Kamenica.

 

RegionPovršinaStanovništvoPoštanski kod
Gnjilane 77,62km2 3.866  
 
 

 

Demografski podaci:

 Etnička pripadnost 1991 1999* 2011 2015*
  Srbi   0     3692  
  Albanci   0     164  
  Crnogorci   0     0  
  Bošnjaci   0     1  
  Turci   0     0  
  Romi   0     0  
  Aškalije   0     0  
  Egipćani   0     0  
  Goranci   0     0  
  Hrvati   0     0  
  Ostali   0     9  
  Ukupno   0     3866  

*Nezvanični podaci:

 

 

 Napomena:

 Raseljeni u Srbiji:

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502