Opština Štimlje00 stimlje

Štrpce (alb. Komuna e Shtërpces) nalazi se na jugu Kosova, na granici sa Republikom Makedonijom. Površina opštine je 247,36 km². Obuhvata teritoriju od šesnaest sela Sirinićke župe. Sedište opštine je istoimeno mesto Štrpce. Opština Štrpce je postojala do 1965. godine kada je ukinuta, a ponovo je formirana 1988. godine izdvajanjem naselja iz tadašnje opštine Uroševac (Sl. list SAP Kosova; 05/88).

Na zapadu opštine izvire reka Lepenac. Na Šar planini se nalazi poznati ski-centar "Brezovica", a tu je i jedan od pet nacionalnih parkova u Republici Srbiji, Nacionalni park Šar-planina.

 

RegionPovršinaStanovništvoPoštanski kod
Gnjilane 247,36km2 6.949 73000
 
 

 

Demografski podaci:

 Etnička pripadnost 1991 1999* 2011 2015*
  Srbi   974     49  
  Albanci   21743     26447  
  Crnogorci   12     0  
  Bošnjaci   422     20  
  Turci   0     1  
  Romi   266     23  
  Aškalije   0     750  
  Egipćani   0     0  
  Goranci   0     2  
  Hrvati   1     0  
  Ostali   26     32  
  Ukupno   23523     27324  

*Nezvanični podaci:

 

 

 Napomena:

 Raseljeni u Srbiji: 866

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502