Opština Štrpce00 strpce

Štrpce (alb. Komuna e Shtërpces) nalazi se na jugu Kosova, na granici sa Republikom Makedonijom. Površina opštine je 247,36 km². Obuhvata teritoriju od šesnaest sela Sirinićke župe. Sedište opštine je istoimeno mesto Štrpce. Opština Štrpce je postojala do 1965. godine kada je ukinuta, a ponovo je formirana 1988. godine izdvajanjem naselja iz tadašnje opštine Uroševac (Sl. list SAP Kosova; 05/88).

Na zapadu opštine izvire reka Lepenac. Na Šar planini se nalazi poznati ski-centar „Brezovica“, a tu je i Nacionalni park Šar-planina.

 

RegionPovršinaStanovništvoPoštanski kod
Gnjilane 247,36km2 6.949 73000
 
 

 

Demografski podaci:

 Etnička pripadnost 1991 1999* 2011 2015*
  Srbi   8249     3148  
  Albanci   4106     3757  
  Crnogorci   12     0  
  Bošnjaci   1     2  
  Turci   0     0  
  Romi   62     24  
  Aškalije   0     1  
  Egipćani   0     0  
  Goranci   0     0  
  Hrvati   3     0  
  Ostali   26     17  
  Ukupno   12465     6949  

*Nezvanični podaci:

 

 

 Napomena:

 Raseljeni u Srbiji: 960

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502