Opština Zubin Potok00 zubin potok

 Zubin Potok je najzapadnija od tri opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova. Površina joj je 335 km² i obuhvata 64 sela, od kojih su neka daleko u planini i teško pristupačna zimi. Broj katastarskih opština je 28, a procenat poljoprivredne površine je 30,3. Reka Ibar protiče sredinom opštine od zapada ka istoku, i na njoj se nalazi i veštačko jezero Gazivode, dugo 35 kilometara. Ova opština je formirana 1987. godine izdvajanjem naselja iz tadašnje opštine Titova Mitrovica (Sl. list SAP Kosova; 09/87), mada je ta opština postojala sve do 1965. godine u današnjim granicama, kada je ukinuta i pripojena opštini Kosovska Mitrovica.

 

RegionPovršinaStanovništvoPoštanski kod
Mitrovica 335km2   40650
 
 

 

Demografski podaci:

 Etnička pripadnost 1991 1999* 2011 2015*
  Srbi   6251     0  
  Albanci   5511     0  
  Crnogorci   26     0  
  Bošnjaci   0     0  
  Turci   0     0  
  Romi   0     0  
  Aškalije   0     0  
  Egipćani   0     0  
  Goranci   0     0  
  Hrvati   1     0  
  Ostali   11     0  
  Ukupno   11805     0  

*Nezvanični podaci:

 

 

 Napomena:

 Raseljeni u Srbiji: 537

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502