Tenderi

U skladu sa odlukom Vlade Republike Kosova br. 12/79 od 15.03.2016. i odluku Regulatorne komisije za javne nabavke br. 47/2016, od januara 2017. god. MZP. je započeo sprovođenje E-nabavke.


Za informacije o tenderima MZP, pratite link E-nabavke: https://e-prokurimi.rks-gov.net/Home/

logo kosovo 
Vlada Kosova
________________
Ministarstvo za zajednice i povratak
 

Trg majke Tereze
Kosovo Polje
038/200 16 502